CẢM NHẬN

 I. List truyện ấn tượng sâu sắc phải viết cảm nhận

  1. TRUNG KHUYỂN BỊ BỆNH DẠI – Tình yêu của cậu ấm lông bông
  2. MA TÔN CŨNG MUỐN BIẾT – Hành trình đi tìm chân tướng ẩn sau những con chữ
  3. TỘI NÀY, TÔI KHÔNG NHẬN
  4.  

II. List truyện hay nhưng chưa quá ấn tượng

  1. XÔNG VÀO NGÕ ÂM DƯƠNG
  2. WRONG IMPRESSIONS

Leave a Reply