THÔNG BÁO SET PASS

Về việc set pass:

Hiện tại bên wattpad đang bị report ác ý khá nhiều, tụi tui không biết chừng nào lũ chúng nó rp bên wordpress nên từ đây về sau các truyện trong nhà sẽ được set pass để phòng “bão”.

Pass sẽ ra sao:

  • Loại pass phòng “bão”: Set toàn bộ chương, dễ như cho không và được gợi ý trong Mục Lục mỗi truyện.
  • Loại pass chống re-up: Set một vài chương theo sở thích, độ khó dễ cũng theo sở thích, có thể gợi ý trong Mục Lục hoặc ở chương trước của chương có pass này.