Bình Tĩnh – Chương 12

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

“Lã Tiến, cậu nhìn hắn đi, không giống thi trượt đâu!” Các sinh viên khác nhắc nhở Lã Tiến.

Cái đầu nóng nảy của Lã Tiến lúc này đã nguội lại, hắn không đáp. Hắn cũng có cảm giác như thế, rồi lại thấy vẻ mặt Vinh Kinh vẫn bình thản, nghĩ đến chuyện phải cời truồng mà chạy ngoài sân vận động, sắc mặt hắn lập tức xấu hẳn đi.

Chắc không đâu nhỉ.

Continue reading “Bình Tĩnh – Chương 12”