THÔNG BÁO SET PASS

Về việc set pass:

Mục đích đặt pass chỉ là hy vọng giảm bớt tình trạng re-up.

Pass sẽ ra sao:

Set một vài chương theo sở thích, độ khó dễ cũng theo sở thích của người làm bộ truyện đó, có thể gợi ý trong Mục Lục hoặc ở chương trước của chương có pass này.

Lịch đăng truyện của Tử Hầu:

• Tui giỏi để tui lên: đăng chương vào 2-4-6 hàng tuần, nếu tui bận thì sẽ thông báo lại.

• Những truyện còn lại sẽ đăng xen kẽ vào Chủ nhật.

Mình sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi gì về pass chống reup hết nhé. Toàn bộ đều nằm trong truyện. Cảm ơn ạ. #Hầu.

One thought on “THÔNG BÁO SET PASS

Leave a Reply