Xuyên nhầm sinh tử văn – 043

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 43

Ngày mười sáu tháng tư, trời trong nắng ấm, thời tiết rất đẹp.

Lâm Cẩm Văn đứng kế bên Chu Thụy, tính cả văn võ bá quan ở sau lưng cùng nhau đứng ở đình Bái Biệt ngoại ô kinh thành chờ Liễu lão tướng quân hồi kinh. Chu Thụy vì tỏ lòng kính trọng với Liễu lão tướng quân đã dẫn đầu văn võ bá quan đến đình Bái Biệt từ rất sớm. Đương nhiên, tới sớm là bởi vì Khâm Thiên Giám đã tính canh giờ này là thích hợp nhất để đón người.

Continue reading “Xuyên nhầm sinh tử văn – 043”

Bình Tĩnh – Chương 6

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 6

Sau khi giúp đưa Omega kia vào phòng, Vinh Kinh quay lại tầng 1 làm thủ tục nhận phòng.

Tuy có thể đi tìm một khách sạn giá rẻ hơn, nhưng anh thật sự đã lười làm khó bản thân, hơn nữa trên người vẫn còn mùi chua. Cũng may là nhân viên phục vụ ở đây được đào tạo bài bản, bằng không thì có khi anh sẽ bị đuổi ra ngoài vì trang phục không chỉnh tề.

Continue reading “Bình Tĩnh – Chương 6”