Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 3

Sủng Thần Của Quân Vương

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: KanZe

❀❀❀

Chương 3

Tiểu Hoàng đế Tề Ngọc năm nay mười một tuổi, lúc sinh thì bị kẹt trong bụng mẹ khá lâu, sinh ra rồi thì thân thể suy nhược. Mấy năm nay vẫn luôn dùng thuốc để điều dưỡng, trong một năm có hơn nửa năm phải uống thuốc.

Có thể do uống thuốc thời gian dài, chỉ cần đến hơi gần đã có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng thoang thoảng quanh người cậu.

Continue reading “Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 3”