Hôn quân-Chương 72

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 72

Đêm cùng ngày Ôn phu nhân vào cung, Ôn Uyển bệnh nặng một trận.

Rất nguy hiểm, cơ thể Ôn Uyển vốn đã rất yếu ớt, hơn nữa mấy ngay nay tâm tình uất ức, tình hình rất không ổn. Trận bệnh này đến rất đột ngột, ngự y cũng không nắm chắc, buộc lòng phải thông báo với Thái hậu và Hoàng đế.

Continue reading “Hôn quân-Chương 72”