Xuyên nhầm sinh tử văn – 009

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 9

Bên này Cố Khinh Lâm ngồi trong phòng nghĩ ngợi lung tung, bên kia Lâm Cẩm Văn ở ngoài tiếp đón khách mới, chờ bàn tiệc đãi khách ăn gần xong thì mọi người bu quanh hắn chúc mừng. Chúc mừng thì không thể tránh khỏi phải mời rượu tân lang quan rồi, tửu lượng Lâm Cẩm Văn hồi ở hiện đại không cao cộng thêm rượu ở cổ đại mạnh hơn rượu ở hiện đại nhiều lắm, hắn uống mấy chén đã bắt đầu say. Có người khi say rượu thì đầu óc tỉnh nhưng không quản được cái miệng của mình, cũng có người uống say khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì hết.

Continue reading “Xuyên nhầm sinh tử văn – 009”

Hôn quân-Chương 56

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 56

Khi Tề Quân Chước và Dương Kinh Lôi rời khỏi kinh thành đến Bắc Cảnh, Thẩm Niệm đã bị giam lỏng trong cung, Tô Nhân bị Hoàng đế trách cứ đang bế môn tư quá, chân của Nhạc Vân Châu không thể cử động nên còn nằm trên giường không thể di chuyển.

Nhìn vẻ ngoài thì Nhạc Vân Châu được Hoàng đế coi trọng nhất, không nhắc đến Hoàng đế tự mình phái Ngự y khám chân cho hắn, dược liệu quý hiếm trong cung chỉ cần Ngự y lên tiếng là Hoàng đế sẽ chỉ thị cho hắn lấy đi.

Continue reading “Hôn quân-Chương 56”