Tui giỏi để tui lên – Chương 7

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 7: Trận đó là tôi đánh.

Chàng trai thoạt nhìn hơi gầy, khi cúi xuống sau gáy trắng ngần theo cổ áo lộ ra, người thật và trên phát sống cũng không khác nhau là mấy, rõ ràng lúc live không hề mở cái gì chỉnh mặt nhỏ mắt to hoặc kính lọc.

Không giống với Tiểu Bạch lúc mới mở phát sóng còn chỉnh max phần làm đẹp khiến đám người hâm mộ bật cười tại chỗ còn đưa cậu ta lên hot search.

Thạch Lưu nghe xong chỉ cười cười: “Không cần phải đến mức đó chứ…Ông thích Road ghê ha.”

Continue reading “Tui giỏi để tui lên – Chương 7”

Xuyên nhầm sinh tử văn – 006

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 6

Không đề cập tới việc người Ôn gia vì thánh chỉ này mà nảy sinh đủ loại ý nghĩ và nghi ngờ, nhưng người Lâm gia mà nói, bọn họ bị thánh chỉ này nện cho hôn mê rồi.

Continue reading “Xuyên nhầm sinh tử văn – 006”