Thoáng Hương – Chương 16

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16 // Mọi sự bình an

Khi bữa cơm gần kết thúc thì Đinh Chiếu Thu gọi cho Tiêu Thầm.

Continue reading “Thoáng Hương – Chương 16”