Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 57

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Tự thủy lưu niên

.

Đêm xuống.

 

Thành Dương Châu vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, hoặc tiếng người gõ mõ đang rao.

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 57”