Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 49

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (3)

.

Buổi chiều, Thái Tông Đế và Đột Lợi Khả Hãn lại đến Hiển Đức Điện, đi cùng Thái Tông Đế ngoài các đại thần còn có các Hoàng tử.

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 49”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 48

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (2)

.

Thừa Càn biến sắc, có thuốc trong cầu?! Thừa Càn lập tức nhớ đến những gì đêm qua Phụ Hoàng nói……

Vậy thì chuyện này, Phụ Hoàngbiết không? Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 48”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 47

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa

.

Xuân Phong Lâu, Tuyết Mai Các.

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 47”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 46

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Mùi son phấn

.

Khi Thừa Càn xem diễn võ xong về cung, y vốn định ngồi xe lăn, nhưng Thái Tông Đế lại cương quyết phải bế y về.

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 46”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 45

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đại Hội Đá Cầu (2)

.

Lúc này, người đang vây quanh Lý Khác bỗng nhiên bị gạt ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ lảo đảo xông vào.

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 45”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 44

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đại Hội Đá Cầu (1)

.

Tháng năm, Đại Hội Đá Cầu cuối cùng cũng bắt đầu.

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 44”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 43

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Thay đổi nhỏ

.

Khi rời khỏi phủ Lý Tĩnh, Thái Tông Đế ôm Thừa Càn lên ngựa, chậm rãi đi, đến trước Xuân Phong Lâu, Thừa Càn kéo tay áo Thái Tông Đế, có vẻ hưng phấn nói, “Phụ Hoàng,  là Xuân Phong Lâu!”

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 43”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 42

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trận Đấu Cầu

.

Đêm xuống.

 

Thừa Càn ngồi trên đệm mềm, nằm dài ra bàn, dưới ánh nến mờ mờ, vẽ từng ra từng trận pháp trên mặt giấy.

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 42”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 41

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hội Đá Cầu bắt đầu (4)

.

Hậu hoa viên của Khởi Huy Điện hôm nay đặc biệt náo nhiệt.

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 41”