Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 14

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

14. Gặp thầy

.

Thân mặc áo bào tím, một nam tử da ngăm đen tuổi chừng bốn mươi đi theo nội thị thái giám, đi về phía Khởi Huy Điện.

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 14”