[MV] [Castiel/Dean] Two Warriors

Two Warriors

Editor: anaapenas

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: Supernatural

BGM: Evolution – Audiomachine

PS: video không được public, vui lòng copy link và không share

.

.

.

http://www.youtube.com/watch?v=JGL4zgQHXQ4

Leave a Reply