[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Vì Sao Phải Đối Địch

Bắc Thục Dã Sử

– Vì Sao Phải Đối Địch –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 一吻天荒/Nụ hôn vĩnh cửu

Singer: 胡歌/Hồ Ca/Hu Ge

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply