[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Triều Đình

Bắc Thục Dã Sử

– Triều Đình –

.

Editor: Mo Lian Xiao Hua

BGM: 此生共我饮长风/Kiếp này cùng ta phiêu lãng

Singer: Hita

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply