[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Làm Bạn Với Hổ

Bắc Thục Dã Sử

– Làm Bạn Với Hổ –

.

Editor: Yu Yiran

BGM: 伴虎/Làm bạn với hổ

Singer: 许嵩/Hứa Tung/Xu Zong

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply