[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Giữa Muôn Trùng Vây

Bắc Thục Dã Sử

– Giữa Muôn Trùng Vây –

.

Editor: A Xia

BGM: 四面楚歌/Tứ Diện Sở Ca

Singer: 关楚耀-谢安琪/Quan Sở Diệu-Tạ An Kỳ/Guan Chuyao-Xie Anqi

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply