[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Giữa Muôn Trùng Vây

Bắc Thục Dã Sử

– Giữa Muôn Trùng Vây –

.

Editor: A Xia

BGM: 四面楚歌/Tứ Diện Sở Ca

Singer: 关楚耀-谢安琪/Quan Sở Diệu-Tạ An Kỳ/Guan Chuyao-Xie Anqi

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Continue reading “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Giữa Muôn Trùng Vây”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] A Tu La

Bắc Thục Dã Sử

– A Tu La –

.

Editor: Ba Mian Dong Yuan

BGM: 阿修罗/A Tu La

Singer: 尚雯婕/Thượng Văn Tiệp/Shang Wenjie

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Continue reading “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] A Tu La”

[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Trailer

Bắc Thục Dã Sử

– Trailer –

.

6f78a526gw1dzolb42s46j

.

Editor: Du Diệc Nhiên

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

Continue reading “[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Trailer”