[MV] Phương thức chung sống của ĐBQ và LHX

Phương Thức Chung Sống của Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung

Editor: Công Tử Ếch Xanh

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: Tân Tiếu ngạo giang hồ

Couple: Điền Xung

Cảnh báo: không ăn, không uống và không ngồi trên ghế để xem, người dịch và người sub không chịu trách nhiệm về các tổn thất tài sản và sức khỏe.

.

.

.

Download

.

.

.

.

.

.

One thought on “[MV] Phương thức chung sống của ĐBQ và LHX

Leave a Reply