Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 6

Viễn tự hoang yên lạc nhật chi trung lai

(Đến từ nơi xa dưới bóng hoàng hôn hoang vu)

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6”