Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 5

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 5

Cổ kim thùy tri anh hùng thị bạch thân

(Cổ kim ai biết anh hùng một thân đơn độc)

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 5”