Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 4

Hạo khí trường tồn dư dữ nhữ giai vong

(Ta và ngươi cùng chết, hào khí vẫn còn mãi)

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4”