Cửu Vạn Phong_Chương 56

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 56   Phong trong Cửu Vạn Phong

(Cơn gió tự do trên bầu trời)

.

Bọn họ liều chết chiến đấu__13 tên giặc Kim, phải nộp mạng.

.

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Chương 56”

Cửu Vạn Phong_Chương 55

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 55   Kỷ trong Lý Bá Kỷ

(Thời đại của Lý Bá Kỷ)

.

Tuyên Hòa năm thứ bảy, mùa đông.

Kim Quốc lấy lý do Tống thu nhận một bại tướng của Liêu, gạt bỏ hiệp ước đồng minh với Tống, chia quân làm hai hướng phát động chiến tranh.

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Chương 55”