Quyết Chiến Phong Vân_Chương 29

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 29

.

Cố Tích Triều lặng lẽ dạo trong sân. Trang viện này tuy rằng nằm giữa phố chợ, nhưng lại có được sự yên tĩnh đặc biệt chỉ thuộc về nó. Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 29”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 28

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 28

.

     Dứt lời, Ôn Diễm lập tức bỏ đi. Truy Mệnh lại bắt đầu ho ra máu, Thiết Thủ ngoài việc đau lòng ra không còn cách nào để giúp đỡ. Độc của Ôn Đình không quá mạnh, nhưng lại rất khó giải, hiệu lực độc dược kéo dài không dứt. Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 28”