Quyết Chiến Phong Vân_Chương 23

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 23

.

Chẳng biết đã hôn mê bao lâu, Cố Tích Triều vừa đau đầu vừa chóng mặt, cũng không biết là do say rượu hay vì bị thương, y chỉ nhớ bản thân cảm nhận được khí tức của Thích Thiếu Thương bên cạnh, thế là rất tự nhiên mà dựa vào hắn.

Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 23”