[Thích Cố] Quá khứ

Quá Khứ

Chế tác: Hắc Đào Tiếu

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: Phần cuối cùng trong bộ 3. Cũng là phần có kết thúc mà ta hy vọng nhất, mỹ nhân cười.

Up xong nguyên một tràng, ta lặn đây. Sẽ là rất rất lâu nữa ta mới xuất hiện lại, hy vọng không ai truy sát ta *vuốt đuôi*

.

.

.

Tương ngộ, thấu hiểu,

Sánh vai chốn sa trường.

Chỉ tiếc lần này, hắn không trở về.

 

Cuối cùng,

May mắn,

Chúng ta vẫn còn có thể trùng phùng.

 

 

Download

 

 

 

 

 

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 thoughts on “[Thích Cố] Quá khứ

Leave a Reply