[Thích Cố] Luv Letter

Luv Letter

Chế tác: Hắc Đào Tiếu

Nguồn: Thích Cố vươngđạo

Dịch: Mặc Thủy

Continue reading “[Thích Cố] Luv Letter”