Quyết Chiến Phong Vân_Chương 12

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 12

 

     Tiêu Kim quật buổi tối oanh ngôn yến ngữ náo nhiệt. Cố Tích Triều vẫn ở trong Noãn các ở lầu ba, nhìn xuống đại sảnh đầy khách nhân cùng các cô nương đi lại, cảm thấy có chút thú vị, rất giống cảnh vật trước đây khi y còn nhỏ.

Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 12”