Flow to Paris

Mỹ nhân và Paris………….? Quá tuyệt vời…………..!

…………………….

Flow to Paris

Chung Hán Lương

 

 

 

…………………..

Vẫn còn cuồng…………..

One thought on “Flow to Paris

  1. Cái bài này, cái vũ điệu này………….

    Ta nhớ trong Ngọ Dạ Mộng Hồi, mỹ nhân vừa nhả vừa hát bài này, trong trang phục Cố mỹ nhân…….

    Tưởng tượng……….tưởng tượng ah~~

    XDDDDD

Leave a Reply